Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 juli 2016

Aan de slag in Emmeloord-Centrum!

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad, op 4 juli, heeft de D66-fractie samen met de VVD een voorstel gedaan om zo snel mogelijk te starten met werkzaamheden in Emmeloord-Centrum. Dit naar aanleiding van de keuzes die inwoners hebben gemaakt tijdens het zogeheten Open Plan Proces. Het voorstel kon rekenen op de steun van alle partijen uit de raad.

In de raadsvergadering werd het voorstel van het college om scenario 3 over te nemen aangenomen met 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Dit betekent dat het college aan de slag gaat met het opstellen van een programma voor Emmeloord-Centrum. Naar verwachting is deze in het voorjaar van 2017 klaar.

De fracties van D66 en VVD zijn van mening dat er op korte termijn al aanpassingen gedaan kunnen worden om het centrum van Emmeloord aantrekkelijker te maken. Daarom hebben zij de wethouder gevraagd om vóór 1 oktober in kaart te brengen wat snel kan worden opgepakt, te beginnen op de kleine Deel (het gedeelte van ’t Voorhuys tot aan de Korte Dreef). Daarna moet het college voor eind 2016 met korte termijnoplossingen komen voor het gehele plangebied.

Om het voorstel kracht bij te zetten overhandigden de partijen op vrijdag 8 juli een schop aan wethouder Henk Suelmann.