Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 juli 2017

D66 sluit politiek jaar af met succesvolle raadsvergadering

10 juli jl. was de laatste grote politiek-sturende raadsvergadering van de raadsperiode 2014-2018. De fractie van D66 kan terugkijken op een zeer geslaagde raadsvergadering. Na afloop van de traditionele marathonvergadering voor de politieke zomerpauze heerste er tevredenheid over de drie moties en een amendement van D66 die allemaal op de goedkeuring van de gemeenteraad van Noordoostpolder konden rekenen.

De Zuiderzeelijn is een onderwerp dat al jarenlang op de politieke agenda staat. In 2007 ging er onder toenmalig CDA-minister Camiel Eurlings definitief een streep door de plannen. Maar voor D66 Noordoostpolder is een snelle spoorverbinding – of een gelijkwaardig alternatief – nog steeds een belangrijk speerpunt. Nu er de afgelopen maanden een nieuwe lobby is opgestart vanuit het Noorden (provincie Groningen, gemeente Groningen, ondersteund door VNO-NCW) zou je verwachten dat het college onder leiding van portefeuillehouder wethouder Poppe en burgemeester Van der Werff ook luid van zich laten horen. Tot op heden heeft D66 daar weinig van gemerkt, vandaar onze motie om aansluiting te zoeken bij de nieuwe lobby en daarbij niet op de achtergrond te blijven. De motie werd met klinkende cijfers aangenomen door de raad, het college mag dus aan de bak!

Een D66-motie die het eveneens haalde ging over een heel ander onderwerp: softdrugs, en dan in het bijzonder wiet. In het voorjaar is er op initiatief van D66, PvdA-GroenLinks en de Vrije Poldermensen een thema-avond over softdrugs georganiseerd. De avond, met onder meer Bort Koelewijn, de burgemeester van Kampen, en de plaatselijke coffeeshophouder uit diezelfde plaats als sprekers, leidde tot veel positieve reacties en bracht een aantal partijen in de raad tot nieuwe inzichten. Een vervolg van de discussie over softdrugs en op basis daarvan beleid te ontwikkelen, is wat D66 betreft wenselijk. Vandaar onze motie om eerst informatie integraal te inventariseren en dan een nieuwe avond om over de opties voor tot 18 jaar en boven 18 jaar te organiseren. Een ruime meerderheid stemde in, waardoor er komend najaar een nieuwe (openbare) themabijeenkomst zal worden georganiseerd over dit onderwerp.

Ook de motie van het CDA, waarvan D66 samen met ChristenUnie-SGP mede-indiener was, haalde het. Hierdoor wordt er een intensief inburgeringsprogramma opgezet voor statushouders, zodat zij in een sneller tempo naar een passende baan of opleiding kunnen worden geleid. We vinden dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis moeten voelen in onze samenleving, en dat volop meedraaien in het leven hier in Noordoostpolder hierin van groot belang is. D66 is dan ook verheugd dat het college de motie direct overnam.

D66 had nog een vierde motie, over het acquisitiebeleid. Wat we met deze motie wilden bewerkstelligen is zeker niet van tafel, maar na overleg met de wethouder werd besloten de motie aan te houden. Het onderwerp zal later in het najaar nadrukkelijk aan de orde komen. Wij vinden dat het acquisitiebeleid (= het aantrekken van nieuwe bedrijven en organisaties) beter afgestemd moet zijn met het sociaal-economisch beleid. In dat beleid is door ons eerder opgenomen dat nieuwe economische kansen en werkgelegenheid (ook) door vergroening van de economie moet komen. We missen in het acquisitiebeleid de koppeling daaraan. Ook missen we inzet op innovatieve landbouwconcepten, cross-sectorale bedrijvigheid, nieuwe en duurzame technologieën en recreatieve economie. Bovendien maakt D66 hierbij in tegenstelling tot het college een duidelijke keuze. Inzetten op betekent: regelen dat het er komt door acquireren en stimuleren. Afwachten en faciliteren zijn daarvan het spiegelbeeld. Met de toezegging dat het acquisitiebeleid later dit jaar een prominente plaats op de agenda krijgt is D66 voorlopig tevreden. We zullen zorgen dat bovenstaande onderwerpen en thema’s nadrukkelijk bij de bespreking aan bod komen.

En er was een amendement. Dat was van redelijk technische aard richting begroting om te voorkomen dat de raad zich committeert of zich gecommitteerd voelt aan opgenomen (door het college ingeschatte) bedragen voor acties waarvan het realiteitsgehalte betwijfelbaar is en waarover nog een raadsbesluit moet worden genomen. Het amendement is aangenomen. Dit betekent een zuiverheid (en een vrije raad) in het Reserve beleidsplan van € 2.420.000.

Een belangrijk punt op de agenda was vervolgens het Stadshart. We zijn na enige discussie met de wethouder overtuigd meegegaan met het voorstel van het college. Expliciet de uitspraak aan de wethouder ontlokt dat de raad gedurende het gehele proces tot en met het plaatsen van de laatste steen in charge is. Mogelijk komen er hobbels. En die willen we niet door het college zonder goedkeuring van de raad genomen zien worden.