Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 februari 2018

D66 Noordoostpolder lanceert verkiezingsprogramma

D66 Noordoostpolder lanceert verkiezingsprogramma

PERSBERICHT
27 januari 2018

D66 Noordoostpolder lanceert verkiezingsprogramma

Een gemeente waar iedereen zich moet kunnen ontwikkelen en ontplooien, en die het maximale uit zichzelf haalt, daar zet D66 Noordoostpolder voor de komende gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart worden gehouden. Lijsttrekker Wim van Wegen: “Het wordt tijd voor een nieuw geluid in Noordoostpolder, deze gemeente kan wel wat moderner. Daar willen wij voor zorgen.”

De partij wil zich de komende jaren richten op een betere bereikbaarheid van Noordoostpolder, een aantrekkelijker ondernemersklimaat, een ambitieuzere aanpak van de verduurzaming, en een gemeente die voorop blijft lopen als het gaat om de agrarische sector maar tegelijkertijd ook inzet op de ontwikkeling van andere economische sectoren.

Lef en ambitie

Wim van Wegen: “Ik ben geboren en getogen in de Noordoostpolder, een prachtig gebied met veel meer kansen dan we ons realiseren. Door de conservatieve houding van de partijen die het hier altijd voor het zeggen hebben gehad blijven veel kansen onbenut. D66 wil dat doorbreken met een positief verhaal. Het is 2018, onderwerpen als koopzondagen en een coffeeshop moeten bespreekbaar worden, minder betutteling en meer lef is wat we nodig hebben.”

D66 barst van de ambitie. De partij wil werk maken van onderwerpen waar de afgelopen jaren onvoldoende is bereikt. Openbaar vervoer, het vergroenen van de economie en het naar de Noordoostpolder halen van nieuwe bedrijven – leidend tot meer werkgelegenheid – zijn terreinen waarop veel valt te winnen.

Openbaar vervoer

Nieuwe vormen van vervoer tussen de dorpen moet leiden tot een betere bereikbaarheid, ook ’s avonds en in het weekend. Ook beter en sneller busvervoer vanuit Emmeloord richting Lelystad, Zwolle en het noorden vormt een belangrijk speerpunt. D66 heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de aanleg van een spoorlijn weer op de agenda te krijgen en zal dat de komende jaren ook blijven doen.

Schone energie

De gemeente heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en wil in navolging van het beleid van de Nederlandse regering de uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot bijna nul hebben teruggedrongen. D66 is hier warm voorstander van, maar ziet ook dat er veel meer actie nodig is dan het beleid van de partijen die het de afgelopen jaren voor het zeggen hebben gehad.

Landbouw

Wat betreft de landbouw wil D66 ruim baan voor innovaties. In het verkiezingsprogramma is opgenomen dat Noordoostpolder een Kenniscentrum Precisielandbouw moet krijgen, en dat de gemeente een proefgebied moet worden voor 5G: extreem snel draadloos internet dat grote mogelijkheden biedt voor de landbouw van de toekomst.

D66 heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad. De partij hoopt na de verkiezingen met minimaal drie raadsleden vertegenwoordigd te zijn. Naast lijsttrekker Van Wegen zijn Margriet van de Velde, Angela Weerden en Jan de Boer de voornaamste kandidaten voor een plek in de raad.

Het verkiezingsprogramma kunt hier downloaden: Download PDF