Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 november 2018

Een beter bereikbaar Noordoostpolder

D66 Noordoostpolder zet zich in voor een spoorverbinding.

De afgelopen jaren heeft onze D66-afdeling zich ingespannen om aandacht te vragen voor de bereikbaarheid voor Noordoostpolder en Noord-Nederland. Als we naar het Nederlandse spoornet kijken zien we dat alle treinverbindingen naar het Noorden via Zwolle lopen. Daarnaast geldt dat Noordoostpolder en omstreken een witte vlek vormen op de Nederlandse spoorkaart. De bereikbaarheid van de Randstad naar het Noorden kan veel beter en moet volgens ons daarom prioriteit krijgen. Nadat we hier tijdens het landelijke D66 Congres in Rotterdam in maart 2018 al succesvol een motie over indienden, kwam afgelopen juni Tweede Kamerlid Rob Jetten naar Emmeloord voor een bijeenkomst in de Poldertoren met als onderwerp hoogwaardig openbaar vervoer.

Sindsdien hebben we als D66-fractie niet stilgezeten. Er is nog steeds contact met Rob Jetten, en ook met Rutger Schonis. Laatstgenoemde heeft sinds Rob Jetten de nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer is de portefeuille openbaar vervoer overgenomen. In aanloop naar de komende Provinciale Statenverkiezingen zal onze gewenste spoorverbinding vanuit Lelystad naar het Noorden weer prominent op de politieke agenda worden geplaatst. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de voorbereidingen, maar al teveel kunnen we er nu nog niet over vertellen. Wordt vervolgd!