Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 januari 2019

Toelichting D66 op verzoek om extra raadsvergadering overname grond en pand ziekenhuis

Dr. Jansencentrum in Emmeloord (foto: Laurens de Graaff)

Komende donderdag 17 januari vindt er in de gemeenteraad van Noordoostpolder een extra raadsvergadering plaats die is uitgeschreven op verzoek van drie fracties, te weten ONS, SP en D66. De fractie van D66 hecht eraan dat het college uitleg geeft over de aankoop, waarmee een substantieel geldbedrag is gemoeid, en verantwoording hierover aflegt aan de gemeenteraad.

D66 wil benadrukken dat het over de aankoop van het pand en terrein zelf positief is. Het vindt dat het college adequaat heeft gehandeld door alles op alles te zetten om de continuïteit van ziekenhuiszorg in de gemeente Noordoostpolder te garanderen. Het college heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en goed aangevoeld welke stappen er nodig waren. De aankoop biedt goede perspectieven voor de zorg in Noordoostpolder en omstreken voor de lange termijn.

In het kader van transparantie vindt de fractie het echter belangrijk om van het college antwoorden op een aantal vragen te krijgen, die vooral betrekking hebben op het procedurele gedeelte. Hoe zit het met de bevoegdheid van het college om buiten de gemeenteraad om strategische grondaankopen te doen? Is er op de juiste manier gehandeld als het gaat om het informeren van de raad? Over dit soort vragen wil D66 komende donderdag graag in gesprek met raad en college.