Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 oktober 2019

Verklaring over vertrek burgemeester Harald Bouman

Er zijn in de afgelopen week in de media verschillende berichten verschenen naar aanleiding van het vertrek van onze burgemeester Harald Bouman. In deze berichten worden serieuze aantijgingen gedaan richting de oud-burgemeester, de wethouders en de ambtelijke organisatie. Deze berichten zijn beschadigend voor de personen in kwestie. Deze aantijgingen zijn wat ons betreft niet gebaseerd op bewezen feiten. Wij betreuren dit ernstig en nemen hier dan ook afstand van.

Wij begrijpen dat er veel vragen leven bij de inwoners van Noordoostpolder. Desondanks hopen wij op begrip voor onze terughoudendheid in onze communicatie hierover naar buiten. Wij wensen alle betrokken partijen veel sterkte toe in deze periode.

Sjoerd de Boer (CU/SGP)
Jos Bus (CDA)
Mark Dieleman (Politieke Unie)
Tobias van Dijk (CU/SGP)
Frans van Erp (CDA)
Maayolein Goelema (CDA)
Johan Goos (CDA)
Theo Groen (CDA)
Arja Heerspink (Politieke Unie)
Hylke Hekkenberg (GroenLinks)
Gerda Knijnenberg (CU/SGP)
Hendrik Jan Lambregtse (CU/SGP)
Ellen Lindenbergh (VVD)
Yosef Mahmoud (CU/SGP)
Jasper van Os (VVD)
Gonny Schot (CDA)
Sandra Schrijver (GroenLinks)
Toon van Steen (Politieke Unie)
Jan Swart (Politieke Unie)
Linda Verduin (VVD)
Wim van Wegen (D66)
Bouke Wielenga (VVD)