Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 januari 2021

Gemeenteraad Noordoostpolder unaniem over belang veilige fietsroutes

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 9 november unaniem ingestemd met een voorstel van D66 en PvdA om werk te maken van de veiligheid van fietsers in de gemeente.

Het amendement, dat ook werd ingediend door de fracties van CDA, ChristenUnie/SGP en ONS, zorgt ervoor dat het vraagstuk van de veiligheid van de fietsroutes wordt opgenomen in de programmabegroting. De eerste stap is om de onveilige fietsroutes in kaart te brengen, waarbij de prioriteit ligt bij wegen waar veel fietsers gebruik van maken.

Momenteel wordt er op het gemeentehuis gewerkt aan een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP). De indieners van het aangenomen voorstel willen –

voordat de raad het nieuwe GVVP gaat bespreken – een duidelijk beeld hebben van de onveilige fietsroutes in Noordoostpolder, zodat er vervolgens gericht beleid kan worden gemaakt om deze wegen veiliger te maken voor fietsers.

Fractievoorzitter Wim van Wegen van D66 is blij met de grote steun voor het initiatief. “Noordoostpolder is qua landoppervlak één van de grootste gemeentes van Nederland, met veel kilometers aan buitenwegen. Een aantal van die wegen staat bekend als scholierenroutes, terwijl ze daar lang niet allemaal op zijn toegerust. In een gebied waar de fiets zo’n belangrijk vervoersmiddel is, moeten fietsers kunnen rekenen op een gemeente die er werkelijk alles aan doet om hun veiligheid te waarborgen. Daar gaan we nu mee aan de slag en dat is goed.”