Steun ons en help Nederland vooruit

Verduurzaming van economie en samenleving

D66 neemt vanuit haar sociaal-liberale overtuiging een grote verantwoordelijkheid voor de duurzame, generatiebestendige samenleving. De gemeente speelt hier een belangrijke rol in, al moet de maatschappij hierin ook de eigen rol oppakken.

Duurzaamheid is geen los beleidsveld, maar een onderdeel van alle beleidsterreinen. Bij invulling van alle beleid moet duurzaamheid een thema zijn. De gemeente moet hier een actieve houding hebben en Noordoostpolder nadrukkelijk in de markt zetten als aantrekkelijk vestigingsgebied voor innovatieve duurzame initiatieven.

Het sociaal-economisch beleid van onze gemeente kan hierin een belangrijke en initiatiefrijke rol spelen. Hier liggen vele kansen voor Noordoostpolder op het gebied van:

▪ groei van duurzame werkgelegenheid
▪ vergroening van de economie
▪ cross-sectorale bedrijvigheid
▪ innovatieve duurzame energieproductie ▪ duurzame technologie

▪ een duurzame en innovatieve landbouwsector ▪ duurzaam wonen en bouwen

Wij willen verder kijken dan morgen en daarbij niet volgend zijn, maar koploper.

Laatst gewijzigd op 6 februari 2018