Steun ons en help Nederland vooruit

Samen sterker in NOP

Wij geloven in samenwerking. Samen komen we verder en staan we sterker. De gemeente (college, gemeenteraad en organisatie) is dan ook een samenwerkingspartner van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Deze partners in onze gemeente zijn pioniers, met ideeën. De hier gelegen eigen kracht, vindingrijkheid en creativiteit moeten we stimuleren, koesteren en de ruimte geven. Aansluiten bij initiatieven waar nodig, zonder over te (willen) nemen.

Ook geloven wij dat de gemeente Noordoostpolder een goede samenwerkingspartner kan en moet zijn, richting andere, ons omliggende, gemeenten.
Daar waar we samen sterker kunnen zijn zetten we hierop in.

In deze samenwerking met eigen inwoners en bedrijven en met omliggende gemeenten past een vraaggerichte houding. Daarop moeten we blijvend inzetten. Kijken naar wat wél mogelijk is, samen de kaders (grenzen) bepalen en daarin zo goed mogelijk faciliteren. Dat vraagt iets van de houding van de ambtelijke organisatie, maar ook van college en raad.

Naast, waar nodig, aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving is het ook belangrijk om onze inwoners, bedrijven en organisaties te blijven betrekken bij dat wat we zelf doen. De voorgaande raadsperiode is veel beleid tot stand gekomen in samenspraak met bovengenoemde partners. Dit is iets waarmee D66 door wil gaan.

Samenwerken waarbij loslaten en vertrouwen de sleutelwoorden zijn.

Laatst gewijzigd op 6 februari 2018