Steun ons en help Nederland vooruit

Ontwikkelen en ontplooien in de polder

D66 vindt dat ieder individu de kansen en ruimte moet krijgen het beste uit zichzelf te halen. Mensen ontwikkelen en ontplooien zich door onderwijs, hun werk of via andere wegen op bijvoorbeeld intellectueel, sportief of cultureel gebied.

Goed onderwijs is dan ook van groot belang. Hierdoor kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. Onderwijs draagt bij aan kennis en zorgt voor zelfbewuste en zelfredzame inwoners. Volgens D66 is onderwijs dan ook de sleutel tot zelfontplooiing en draagt het daardoor bij aan de gelijkwaardigheid van mensen.

Maar er is meer nodig als het gaat om ontplooien en ontwikkelen:

  • Voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, een ruim aanbod op cultureel en sportief vlak
  • Een goede mix in het aanbod van banen, voor zowel VMBO/MBO als HBO en universitair geschoolden
  • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat – ook voor jongeren en starters – op de woningmarkt.

NOP moet geen krimpgemeente zijn, maar een gemeente met groei!

Noordoostpolder biedt en creëert voor iedereen kansen om te ontwikkelen.

Laatst gewijzigd op 6 februari 2018