Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid, natuur en milieu

  •  Geen vaste rioolheffing meer, gekoppeld aan OZB-waarde van je huis, maar een flexibele, gekoppeld aan je waterverbruik. Zo bespaar je dubbel als je minder water verbruikt.
  • Het is goed dat bij nieuw te bouwen (grondgebonden) woningen infiltratie van regenwater op eigen kavel gerealiseerd moet worden om het riool en de waterzuivering te ontzien. Ook bij renovatie en vernieuwingsprojecten van bestaande wijken wil D66 een gefaseerde afkoppeling van dit regenwater.
  • Het rijk heeft besloten tot afbouw van gasgebruik voor koken en verwarmen. De gemeente moet dit niet afwachten, maar hier nu al een plan van aanpak voor opstellen.
  • D66 is voorstander van deregulering op het gebied van duurzaamheid. Alle regels die duurzame initiatieven belemmeren moeten heroverwogen worden op nut en noodzaak.
  • Laat voor de legesbepaling de duurzame componenten van een initiatief niet meetellen: hoe duurzamer een initiatief, hoe lager de (bouw)leges.
  • Het is goed om als gemeente proactief na te denken over randvoorwaarden en initiatieven voor plaatsing van zonneweiden, windenergie en warmtekoppelingen en andere energie-initiatieven. De wereld verandert snel, de gemeente moet hierin mee en niet achter de ontwikkelingen aanlopen.
  • De gemeente moet in 2030 energieneutraal zijn. Ook circulair, duurzame inkoop en gebruik van eigen middelen horen hoog op de agenda te staan. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  • De mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op daken van schoolgebouwen, sportvoorzieningen, zwembad, maar ook (in overleg met het waterschap) op/langs de dijken van de Noordoostpolder, kunnen wat D66 betreft nog beter worden benut.

    Stel, de rioolheffing is niet meer gekoppeld aan je OZB maar aan je waterverbruik; zou jij beter op je watergebruik gaan letten?

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018