Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

  • Het aantrekken van de economie en de woningmarkt zal de gemeente financieel helpen. D66 pleit ervoor dat financiële ruimte wordt gebruikt voor investeringen die zich later kunnen terugverdienen, zoals energiezuinige (school-) gebouwen en werk- en scholingsmogelijkheden voor jongeren.
  • Bewoners hebben er recht op de financiën van de gemeente te begrijpen. De huidige rapportages zijn voer voor kenners. Voor de meeste burgers is het een ver-van-mijn bed-show. Als bewoners financiële argumenten en beslissingen niet herkennen brengt dit onbegrip, afstand en frustratie met zich mee. De gemeente moet bij haar jaarrapportage een transparante, toegankelijke publieksversie (“Het afgelopen jaar in één oogopslag”) van haar financieel verslag opstellen. Hiermee kan duidelijk worden gemaakt of het financieel een goed of juist een slecht jaar was, wat de tegenvallers of meevallers waren en hoe de financiële situatie van de gemeente is.

    Stel, een helder en publieksgericht rapport van het gemeentelijke financiële jaar: wat viel mee, wat was duurder dan verwacht en hoe staan we er nu voor: zou jij dat lezen?

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018