Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeente en haar inwoners

  • Samenwerking – niet samengaan – met buurtgemeenten onderzoeken en waar zinvol aangaan. De provinciegrenzen spelen daarbij geen enkele rol. De omliggende gemeenten passen qua karakter zeker zo goed bij de NOP als andere Flevolandse gemeenten.
  • D66 ziet de dorpsbelangen en wijkplatformen als relevante en volwaardige gesprekspartners bij het opstellen van nieuw, gemeentelijk beleid.
  • Als dorpsbelangen aangeven meer zeggenschap te willen, moet de gemeente dit stimuleren en faciliteren. Dorpsbudgetten en het daarbij horende mandaat zijn een serieuze optie voor D66. De buurt- en dorpshuizen (en MFC’s) vervullen een belangrijke functie voor de samenhang in de samenleving. Sterkere samenwerking van de buurt/dorpshuizen en -verenigingen onderling voorkomt dat steeds het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018