Steun ons en help Nederland vooruit

Het sociale domein

  • D66 wil op het sociale domein niet dogmatisch maar juist pragmatisch optreden, waarbij de gemeente haar rol kent maar ook iedere burger een eigen verantwoordelijkheid heeft.
  • Nederland vergrijst, NOP is hierop geen uitzondering. Laat ouderen meedenken over huisvesting en het inrichten van hun woonomgeving. Hou bij het (her-)ontwikkelen van wijken rekening met hun wensen en behoeften.
  • Eenzaamheid van ouderen is een groeiend probleem, meer aandacht hiervoor is nodig. De gemeente kan in overleg met de doelgroepen kijken waar behoefte aan is; voorbeelden uit het land (denk aan Rotterdam) zijn er!
  • Kleine particuliere initiatieven, gericht op zelfontplooiing en zelfredzaamheid van ouderen moeten worden ondersteund. Het hoeft niet allemaal van de georganiseerde professionele sector te komen.
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen sterker worden geprikkeld om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de maatschappij, bij een sportvereniging, bij scholen of buurthuizen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger in eenzaamheidbestrijding. In specifieke gevallen, met heldere voorwaarden, staat een tijdelijke opschorting van de sollicitatieplicht hier tegenover.
  • Een open haard is gezellig maar de rook kan overlast veroorzaken. De gemeente moet het bewustzijn hieromtrent verhogen.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018