Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid

 •  De Weconomy is de economie van mensen onderling, van start-ups, van zzp’ers en coöperaties, van bedrijfsverzamelgebouwen

  en de netwerkeconomie. Kortom, de economie van D66.

 • De gemeente moet in innovaties, zeker op duurzaam gebied, geen beperkende maar juist een stimulerende factor vormen. Dus flexibel meedenken om initiatieven een kans te geven en daarbij zo nodig beperkende regels aanpassen, schrappen of soepel hanteren. Ook snelle behandeling, aanspreekbaarheid voor vragen en lage leges horen hierbij.
 • D66 vindt dat winkels open mogen zijn wanneer klanten en winkeliers daar behoefte aan hebben, dus ook op zondagen.
 • Er moet extra aandacht en stimulering komen voor de vele duurzame en innovatieve initiatieven in land- en tuinbouw.
 • Landbouwmanifestaties zijn voor Noordoostpolder als agrarisch centrum een uitstekend visitekaartje, de gemeente hoort in het

  faciliteren hiervan een groter aandeel te hebben (denk aan begaanbaar terrein en toegangswegen).

 • Werk aan de komst van een Nationale Proeftuin Precisielandbouw met onder meer de NLR en het Agrofoodcluster. Maak Noordoostpolder sterk in agrotoepassingen van drones en geomatica, in de landbouw van de toekomst!
 • De landbouw in NOP vormt een sterk merk dat investeringen waard is. D66 wil dat de gemeente nadenkt over een start-up concept voor innovatieve landbouwtechnieken.

  Stel, de gemeente stelt een pand beschikbaar voor jonge bedrijven, start-ups op het gebied van duurzame, innovatieve landbouwtechnieken.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018