Steun ons en help Nederland vooruit

Ontplooiing en onderwijs

 • Jonge mensen moeten in NOP meer mogelijkheden krijgen om hun opleiding deels bij bedrijven te kunnen volgen, zowel op MBO- als HBO-niveau. NOP moet hier sterker op inzetten, zodat we hiervoor ook regionaal kansen kunnen aanbieden. In andere regio’s zijn hier al aansprekende voorbeelden van. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven biedt de jeugd in Noordoostpolder kansen en vermindert jeugdwerkloosheid en uitval.
 • Wat betreft de schoolgebouwen wil D66 dat de gemeente zich richt op verduurzaming, dus isolatie, zonnecellen, warmtewisselaars en andere duurzame technieken. Maar ook andere duurzame oplossingen zoals het delen van voorzieningen door meerdere gebruikers.

  Stel, in plaats van huisvesting- en studiefaciliteiten voor iedere onderwijsinstelling apart te regelen, denken we aan een campusmodel waar voorzieningen gedeeld worden.

 • Laagopgeleide jongeren komen er in hun werkzame leven vaak snel achter dat verdere opleiding nodig is om doorgroei mogelijk te maken. Dit geldt ook voor mensen die verder in hun loopbaan tegen grenzen aanlopen. Wat D66 betreft kan de gemeente deze doorontwikkeling stimuleren door het bieden van faciliteiten of leningen (doorleerlening) voor lesgelden.
 • Naast onderwijs is er in NOP ook groeiende behoefte aan goede huisvestingsmogelijkheden voor studenten en jonge starters. D66 wil een gemeente die zich actief voor deze groep inzet.
 • De bibliotheek is een belangrijke voorziening die inwoners helpt zich te ontwikkelen en te ontplooien. De bibliotheek moet samen met inwoners en gemeente kijken hoe deze functie als kenniscentrum kan worden vergroot.

  Stel, de gemeente helpt laagopgeleiden aan een vervolgopleiding
  om hun carrière een extra boost te geven; door het verstrekken van een doorleerlening.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018