Steun ons en help Nederland vooruit

Sport, cultuur en toerisme

  •  D66 wil verdere samenwerking tussen de sportverenigingen in de dorpen stimuleren, zodat de voorzieningen efficiënt benut kunnen worden en de levensvatbaarheid van verenigingen wordt vergroot. D66 ziet vitale sportverenigingen als essentieel voor de leefbaarheid.
  • Cultuur vormt een belangrijk onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur stimuleert de ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners. We volgen het werk van het Cultuurbedrijf dan ook met warme belangstelling.
  • D66 vindt dat de gemeente meer mogelijkheden moet bieden om cultuuruitingen te stimuleren (denk aan een open podium op De Deel).
  • Niet iedereen heeft de mogelijkheden om van kunst en cultuur te genieten. De gemeente kent wel de ‘meedoen’-regeling voor clubs of sportverenigingen. Waarom deze niet uitbreiden naar het genieten van een toneelstuk of concert?
  • De Noordoostpolder kent een zeer bijzondere ontstaansgeschiedenis die ook buiten de polder tot de verbeelding spreekt. Momenteel wordt hier alleen in Lelystad (Nieuw Land) aandacht aan gegeven. D66 wil onderzoeken of een (interactief) belevingscentrum rond dit thema in de Noordoostpolder zelf, bijvoorbeeld in de Poldertoren, haalbaar is.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018