Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer en mobiliteit

  • Goed openbaar vervoer van, naar en binnen de polder is voor D66 van het allergrootste belang. Dit moet op een nieuwe manier worden ingevuld, denk aan de geleidelijke invoering van buurtbusjes, en het stimuleren en faciliteren van andere burgerinitiatieven. D66 wil dat de gemeente hier actief op inzet, door een krachtige lobby te voeren. Daarnaast mag het ook wat kosten, D66 wil investeren in een volwaardig OV.
  • Een snelle OV-verbinding, waarbij D66 nog steeds kansen ziet voor een spoorverbinding, met andere delen van het land blijft een hoge prioriteit waarvoor geen mogelijkheid onbenut moet blijven!
  • De overvolle bussen van/naar Zwolle zijn onacceptabel. Ook de fietsenstalling bij het busstation in Emmeloord moet beter.
  • D66 wil dat provincie en rijk extra inzetten op het verbeteren van de N50 van Ramspol naar Hattemerbroek.
  • Qua verkeersveiligheid is het ‘shared space’ principe, zoals toegepast in Ens, een uitstekend initiatief dat ook elders kan werken.
  • De situatie voor fietsers op de Europalaan in Emmeloord is onveilig en dient te worden verbeterd in combinatie met snelheidsbeperkingen.
  • Ook wil D66 onderzoek naar mogelijkheden voor een verbinding over de Urkervaart tussen de Pallasstraat en de Fabrieksweg.
  • De mogelijkheden om het busstation in Emmeloord naar een andere plek te verplaatsen moeten worden onderzocht, dit biedt ruimte om de Poldertoren meer bij het centrum te betrekken.

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018